Friendly Building Properties blir Friendly Power

Solitek Solid Prosolvio solar panels

December 2017

Från att ha varit ett vilande bolag ombildas Friendly Properties till Friendly Power. I och med det är ett solcellsföretag bildat som har en helt ny approach mot solcellsmarknaden. Friendly Power samarbetar i ett nätverk av företag som arkitekter, energikonsulter, VVS-konsulter och byggföretag. Vi agerar underkonsulter i vissa projekt och helleverantör i andra. Men kärnan skall alltid vara att vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder och levererar  med hjärtat, för din och miljöns skull.