Upphandlingen Solcellssystem 2019

Bra initiativ! För att kommuner, regioner och deras bolag ska kunna ställa om till solel pågår upphandlingen Solcellssystem 2019. Målet är ett smidigt inköpssystem för såväl produkter och installation som drift och finansiering.

Länk till Inköpsrådets artikel