Tjänster

Friendly Power Icon

Tjänster

På Friendly Power är vi erfarna specialister inom solcellsområdet. Vi kan hjälpa dig att ta fram de beräkningar och underlag du behöver för att ta kloka beslut samt hjälpa dig med alla delar av genomförandet – från din första idé till installerade solceller i full drift.

Vi hjälper fastighetsbolag, förvaltare, bostadsrättsföreningar, industriföretag, skolor och privatpersoner att sänka sina driftskostnader, få intäkter från sin egen solelsproduktion och samtidigt minska sin klimat- och miljöpåverkan. Något annat vi satsar mycket på är att sprida kunskap om den mest fantastiska energikälla som vi och mänskligheten känner till.

Kontakta oss gärna för mer information eller om du har frågor kring hur vi kan hjälpa dig till en lönsam och klimatsmart solelsproduktion.