Myter

Myter om solceller

Det finns en del myter om solceller och många antar att solceller inte passar i Sverige. Men faktum är att solceller genererar stor effekt även här och är perfekta att installera på många svenska hustak. Här reder vi ut de vanligaste myterna:

– Det lönar sig inte

Solen är den kostnadsfria energikällan som du använder varje dag utan att tänka på det. Den värmer upp både dig, ditt hem och din omgivning. Att investera i solceller är en förlängning av solens automatiska kraftbidrag till din vardag. När du köper ett eget producerande solkraftverk används energin direkt till samtliga elförbrukare i ditt hushåll, allt från brödrost till värmepump och solen är gratis. För varje kilowattimme som din solcellsanläggning producerar så minskas dina elinköp. På så sätt är investeringen återbetalad efter ungefär 10 år. Våra solceller har 30 års fabriksgaranti, vilket innebär en garanti på gratis elproduktion i minst 20 år efter det att anläggningen är betald. Om du investerar hundratusen kronor så har du efter 10 år sparat hundratusen kronor på minskade elinköp. Efter 30 år har du minskat dina elinköp med ytterligare tvåhundratusen kronor. Den summan blir en ren vinst. Vinsten kan sedan bli ännu högre om elpriserna går upp, pga dyrare spotpriser eller högre skatter. Så visst lönar det sig, med råge!

– Vi har för lite sol i Sverige

Nja… Visst har vi det kallt i Sverige under vinterhalvåret, men det många inte vet är att solceller använder ljuset från solen, inte värmen. Solcellerna tycker faktiskt inte om värme, utan producerar mer energi om det är kallt och soligt. I Sverige har vi klar luft, relativt kyligt klimat och sol 24 timmar om dygnet på vissa platser, vilket skapar goda förutsättningar för god energiförsörjning genom solceller. Vi har dessutom lika mycket solinstrålning på årsbasis som stora delar av Tyskland. Under vissa tider står solenergin för halva Tysklands behov och drygt 8% av årsbehovet. I Sverige står solenergin för endast 0,1% av den totala elproduktionen, trots att vi har samma förutsättningar. Det kan vi ändra på.

– Det är krångligt

Nej då. För att förenkla för dig som användare så hjälper Friendly Power som levererar anläggningen till med all administration. Det gör att du kan slappna av och sitta med armarna i kors, medan vi och solen gör jobbet. Administrationen för att ansluta solceller och sälja överskott har förenklats mycket de senaste åren, och med all teknisk utveckling som sker så kommer det förmodligen att förenklas ännu mer. Oavsett hur krångligt energiförsörjning genom solenergi låter, så finns vi här som en vägledande och hjälpande hand.

Friendly Power Villa Värmdö solar power

– Det fungerar inte på mitt tak

Låt oss hjälpa dig med den bedömningen. Det går att montera solceller på både lutande och platt tak, i väst, syd, mot öst och under vissa förutsättningar, även mot norr. Vi tar fram en noggrann beräkning på ditt hus med hänsyn till takyta, lutning, väderstreck, skuggfaktorer och hur mycket solinstrålning du har på orten. Utifrån det får du veta hur mycket el du kommer att producera och hur mycket anläggningen kommer att kosta. Vi ger dig ett bra beslutsunderlag, helt enkelt.

Friendly Power Kumminen solar power

– Det är fult

Design och utseende är viktigt för upplevelsen av en byggnad. Solceller är något relativt nytt som vi måste anpassa oss efter, men det behöver inte försämra upplevelsen av det estetiska. Se flera exempel på hur vi skapat vackra tak med hjälp av våra solceller, under Projekt. Många som tänker på solkraft ser bilden av de första varianterna av solcellerna framför sig – de med silvrig aluminumram, vit baksida och blåa rutor. Vi erbjuder andra nyare alternativ och monteringar som smälter in i byggnaden och vi är gärna arkitektens bollplank vid t.ex nyproduktion eller ombyggnationer.

– Det går åt mer energi att producera solceller än de ger under sin livslängd

Den energi som går åt vid produktionen av solceller producerar de själv under 3 år. Det kallas även energiåterbetalningstid vilket alltså är under 3 år. Den energi vi använder vid produktion är 100% förnyelsebar dels genom egna solceller men även med 100% inköpt förnyelsebar energi och geotermisk uppvärmning och kylning av fastigheten. Vi vet att arbetsmiljöförhållanden är enligt europeiskt standard från råvara till färdig produkt. Samtliga ingående råvaror och produkter kommer från och produceras inom Europa. Eftersom Fabriken ligger i Litauen så har vi dessutom korta transporter, ett klimatsmart alternativ helt enkelt. Solen kan ingen äga, så solel kommer aldrig vara orsak till krig, så som oljan är.