Lönsamhet

Att tjäna på solceller

Garantitiden räknas ofta som den ekonomiska livslängden när man gör en livscykelanalys av den totala lönsamheten. Eftersom vår garanti sträcker sig över 30 år både för produktion- och effektgaranti, så blir den ekonomiska livslängden väldigt bra. Det innebär helt enkelt en garanti på gratis elproduktion i minst 20 år efter det att anläggningen är betald. Sedan att solcellsmodulerna beräknas hålla betydligt längre, är ju heller ingen nackdel.

Skillnaden mellan lönsamhet i olika anläggningar beror på två parametrar. Det ena är investeringskostnaden och det andra är hur mycket energianläggningen producerar över tid. När vi köper modulerna direkt från fabrik, utan mellanhänder, kan vi erbjuda bra priser. Våra solcellsmoduler tappar minimalt med effekt över tid, vilket bidrar till en lönsam anläggning under lång tid.

Friendly Power Schweizer installation

Vi hjälper också till med förmånliga elavtal för våra solcellskunder och för att öka lönsamheten ytterligare kan du välja att sälja det överskott av el som du producerar men inte behöver. Det är bra för både dig och dina grannar. Medan du får inkomster genom överbliven el så använder andra överskottet på ett sätt som gynnar miljön.

Alla tjänar på solceller, miljön, samhället och plånboken.

Friendly Power Schweizer installation