Skapaskolan nominerad till Årets Bygge 2019

Vårt systerbolag Friendly Buildings projekt Skapaskolan har blivit nominerat till Årets Bygge 2019. Byggnaden är ett lyckat samarbete mellan Friendly Building, Street Monkey Architect och Turako Fastighetsutveckling som nu lett till att Skapaskolan kan driva sin verksamhet i ett modernt hus med en spännande, varierad arkitektur. Detta tack vare Friendly Buildings unika teknik för att bygga med prefabricerade volymelement och samtidigt ha full flexibilitet när det kommer till arkitektur.

Skapaskolan, som byggts i Rosenhill i Huddinge, är en energi- och klimateffektiv passivhusbyggnad där uppvärmningen är 70 procent lägre än i ett hus som byggts med de lagliga krav på energiförbrukning som finns idag i Boverkets byggregler, BBR. Huset är byggt av prefabricerade volymelement där Friendly Buildings utvecklade teknik och produktion gör att byggnaden inte har några synliga skarvar, varken fysikaliska eller estetiska. Byggprocessen möjliggör att det går att bygga med hög förtillverkningsgrad utan att det måste användas standardiserade mått. Det blir ett kostnadseffektivt industriellt byggande som medför att man kan halvera byggtiden i jämförelse med platsbyggt.

– Vi är otroligt stolta över att ha byggt ett av de projekt som har blivit nominerat till ”Årets bygge 2019”. Vi ser det som ett bevis på att vår strävan att med en dåres envishet sprida fördelarna med att bygga passivhus här i hemma i Sverige har börjat ge uppmärksamhet och resultat. Vi är också glada över att kunna visa att vår utvecklade teknik för att bygga med prefabricerade volymelement gör att vi kan erbjuda våra kunder en helt flexibel arkitektur. Något som inte är vanligt när det kommer till prefabricering, säger Ingrid Westman, vd på Friendly Building.

Byggindustrin sammanfattar projektet i sin nominering så här:

”I en sänka mellan två skogsbackar i Huddinge söder om Stockholm ligger Skapaskolans nya byggnad. Den har formats av skolans pedagogiska filosofi och är något så ovanligt som ett passivhus byggt av volymelement. Projektet nomineras nu till Årets Bygge 2019.”

Du kan läsa hela nomineringsartikeln och se filmreportaget om projektet här.

Skapaskolan är ett hus där de rena linjerna och dess mjukt, böjda fasad snyggt bryts av fasadindragningar och takets skarpa vinklar. Ett hus med ett eget, intressant uttryck. På taket samsas sedum och solceller, ett både estetisk och miljömässigt val. Takets lutningar och husets placering mot väderstrecken är gjorda för att optimera solpanelernas effekt. Skapaskolan är ett passivhus och plusenergihus. Byggnaden byggs till 80 procent klart i Friendly Buildings fabrik i Polen, vilket ger klimatmässiga fördelar då en hög förtillverkningsgrad sänker energiförbrukningen under byggprocessen, minskar spillet och transporter samt ger en bättre arbetsmiljö.

Vill du se mer av Skapaskolans interiör kan du se det här på Skapaskolans hemsida:

Fakta Årets Bygge:

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form. Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin och Business Arena med Svensk Byggtjänst som samarbetspartner.