Regeringen skjuter till 300 miljoner extra till solcellsstödet

Regeringen har precis meddelat att de skjuter till 300 miljoner kronor extra till solcellsstödet i vårändringsbudgeten. Det här gör att fler kan få investeringsbidrag för solceller under året. Den totala budgeten för stöd till utbyggnad av solceller blir nu 736 miljoner kronor för 2019, efter ett beslut av regeringen den 4 april. Samtidigt revideras stödet och blir max 20 procent av investeringskostnaden, så att fler kan få chansen till stöd. Beslutet gäller för både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag från och med 1 maj och den nya stödnivån tillämpas vid beslutstillfället. Det betyder att för de ansökningarna som nu ligger i kö och där inte beslut tas innan 1 maj gäller det reviderade stödet. Vi på Friendly Power uppfattar det här beslutet som att Länsstyrelserna snart bör kunna börja bevilja stöd igen till de som står kön.

Läs hela Regeringskansliets pressmeddelande här 

Fortsatt stöd till solceller