Projekt Skapaskolan – en friskola som sträcker sig från förskoleklass till högstadiet och har fokus på modern teknik och hälsa. Här har vi byggt vi en ny skolbyggnad om cirka femtusen kvadratmeter i området Rosenhill. Projektet genomförs med passivhusteknik i samarbete med Street Monkey Architects på uppdrag av Turako Fastighetsutveckling. Den första skolstarten i den nya byggnaden var vårterminen 2019. Skolan leasar en solcellsanläggning för en kostnad som är lägre än att köpa motsvarande 61 518 kWh/år.

  • Solcellsanläggning om 82,35 kWp installerad effekt.
  • Beräknad elproduktion: 61 518 kWh/år.