Om oss

Ingrid Westman, vd och grundare av vårt framgångsrika systerföretag Friendly Building , började bygga nollenergihus redan 2012. Sedan dess har många klimatsmarta projekt genomförts, men det har inte alltid varit lätt. De miljövänliga byggnaderna har ibland ifrågasatts, bland annat på grund av den investeringskostnad som en solcellsanläggning innebär.

Men Ingrid lät sig inte stoppas av sådana kortsiktiga och ogenomtänkta invändningar, och Friendly Building investerade därför snart själva i solceller. En fråga som Ingrid funderade mycket över var hur hon skulle kunna erbjuda högkvalitativa solcellsanläggningar i alla projekt, utan att påverka sin egen kärnaffär och utan att själv behöva bli specialist på solcellsteknik.

Någon annan som funderade mycket på sitt bidrag till en energi- och klimatsmartare värld var Mikael Bergbom. På den här tiden var han vd på Measol,en leverantör till Friendly Building som har erbjudit solenergilösningar sedan 2013. Mikael såg, precis som Ingrid, att många människor inte var villiga att investera i solcellsanläggningar, trots att det är riktigt lönsamt för både plånboken och klimatet.

Ingrids och Mikaels gemensamma tankar och målsättningar resulterade i FriendlyPower, ett företag som vill göra skillnad på flera sätt. Friendly Power har till exempel tagit fram en lösning där förskolor och skolor erbjuds en leasad solcellsanläggningför att kunna producera sin egen, förnybara energi. Skolorna betalar för de kilowattimmar som produceras och intäkterna går tillbaka till finansiärerna och Friendly Power. Varje anläggning mikrofinansieras med avkastningslån, vilket möjliggör visionen att förändra världen till det bättre och efterlämna en sundare miljö till kommande generationer.

Friendly Powers grundläggande värderingar är empati, godhet och hållbarhet. De har legat till grund för framtagandet av vår logotype, som är en sammansättning av den universella ikonen för power och den universella ikonen för kärlek. Friendly Power helt enkelt.

Friendly power ikon förklaring

Friendly Building och Friendly Power drivs av att göra framtiden ljusare. Vi bygger med både hjärtat och hjärnan, för din och miljöns skull. År 2018 omsatte Friendly Building drygt 100 miljoner kronor. Tidigare har företaget byggt villor, radhus och skolor, men idag ligger fokus på flerbostadshus, skolor och kommersiella fastigheter. Friendly Buildings unika passivhuskoncept kombinerar en hållbar och kostnadseffektiv prefab-produktion med estetiskt tilltagande design och genomtänkt funktionalitet.