Nytt regelverk för solel på flerbostadshus på gång – en förändring vi välkomnar!

Nätkoncessionsutredningen har kommit med ett förslag att ta bort förbudet mot interna nät mellan flerbostadshus. Om förslaget går igenom skulle det innebära att det blir lättare att göra en omställning av energisystem.

Friendly Power välkomnar förslaget då det bland annat skulle innebära att bostadsrättsföreningar med flera fastigheter kan utnyttja lönsamheten med solceller.

Läs hela nyheten här.