Friendly-bolagen inleder samarbete med kvinnliga investerargruppen WIRE

Byggentreprenören Friendly Building samt systerföretaget Friendly Power inleder samarbete med kvinnliga investerargruppen WIRE för att tillsammans investera i hållbara byggen och förnybar energi.

Läs mer här

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *