Förnybar energi springer om kolet i USA

close up of Solar cell panel with sunset with Drametic sky by time stack technic

Den amerikanska energimyndigheten Fercs rapporterar nu att förnybar energi sprungit om kolkraften i kraftkapacitet. Rapporten mäter kapaciteten, inte den faktiska mängden energi som produceras. Och som många också vet så har förnybar energi ett lägre kapacitetsutnyttjande än övriga energikällor.

Läs hela nyheten hos DN här.