Earth Hour – Släck lampan! Och sätt fokus på klimatförändringarna

På lördag kväll uppmanar Earth Hour oss alla att uppmärksamma klimatfrågan under en timme. Självklart stöttar vi inom Friendly Network initiativet som kommer från Världsnaturfonden. Men vi vill se så mycket mer än en timmes minskning av energiförbrukningen.

Earth Hour infaller 20.30–21.30 på lördag, den 30 mars.

Friendly Building och Friendly Power är båda verksamma inom byggsektorn, en sektor där man idag har ett stort ansvar för att se till så att det snabbt kommer till en minskning av den stora energiförbrukning som sker. Och det gäller både under byggtid och under byggnadens livslängd.

– Byggbranschen står idag för 30 procent av energiförbrukningen i Sverige och 18 procent av växthusgaserna. Vi måste nu ta tag och arbeta med att förbättra den stora klimatpåverkan som branschen har, vi kan inte vänta längre. Vi på Friendly Building och Friendly Power väljer att ta ansvar genom att enbart bygga energi- och klimateffektiva passivhus och erbjuda smarta energilösningar inom förnybar el som solenergi, säger Ingrid Westman, vd på Friendly Building.

Med ett passivhus får du en byggnad där energiåtgången för uppvärmningen blir 70 procent lägre än i ett hus som byggts med de lagliga krav på energiförbrukning som finns idag i Boverkets byggregler, BBR. Ett hus som får ett behagligt inomhusklimat samtidigt som konstruktion motverkar stora energiförluster. Med smarta lösningar kring solpaneler ser vi till att byggnaden får tillgång till en förnybar energikälla. Med solceller på taket blir byggnaden ett plusenergihus.

– Earth Hour lyfter klimatfrågan ytterligare och det är något som verkligen behövs. Vi behöver få våra politiker, över hela jordklotet, att inse att vi inte kan vänta, vi måste agera idag. De tekniska lösningarna finns, det gäller bara att få alla att använda dem. Här har våra politiker ett stort ansvar för att se till så att det sker regeländringar som underlättar och krav på att miljömässigt hållbart byggande ska premieras, säger Mikael Bergbom, vd på Friendly Power.

Earth Hour är ett internationellt initiativ från Världsnaturfonden som såg starten för cirka 10 år sedan. En uppmaning till hushåll och företag att under en timme släcka belysning och andra elapparater för att uppmärksamma klimatfrågan. Med åren har Earth Hour fått ökad uppmärksamhet och nu engagerar den varje år hundratals miljoner människor över hela världen. Förra året deltog 188 länder och territorier.

­