30 dec 2017

Friendly Building Properties blir Friendly Power

Postad av i News
Friendly Building Properties blir Friendly Power

December 2017 Från att ha varit ett vilande bolag ombildas Friendly Properties till Friendly Power. I och med det är ett solcellsföretag bildat som har en helt ny approach mot solcellsmarknaden. Friendly Power samarbetar i ett nätverk av företag som arkitekter, energikonsulter, VVS-konsulter och byggföretag. Vi agerar underkonsulter i vissa projekt och helleverantör i andra. […]